دانلود مقاله جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراکنده و بانک هاي خازني بصورت همزمان درها شبکه

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:55
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراکنده و بانک هاي خازني بصورت همزمان درها شبکه ي توزيع با استفاده از الگوري تم بيوژئوگرافي در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراکنده و بانک هاي خازني بصورت همزمان درها شبکه ي توزيع با استفاده از الگوري تم بيوژئوگرافي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراکنده و بانک هاي خازني بصورت همزمان درها شبکه ي توزيع با استفاده از الگوري تم بيوژئوگرافي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جايابي بهينه و چند منظوره منابع توليد پراکنده و بانک هاي خازني بصورت همزمان درها شبکه ي توزيع با استفاده از الگوري تم بيوژئوگرافي در pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در اینمقاله الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر بیوژئوگرافیBBO برای بهبود کیفیت توان ، جایابی و تعیین ظرفیت بانک های خازنی و تولیدات پراکنده به طور همزمان در شبکه های توزیع شعاعی استفاده شده است . هدف از بهینه سازی، به حداقل رساندن تلفات توان و بهبود پروفایل ولتاژ بوسیله قرار دادن بانک های خازنی و تولیدات پراکنده درسیستم توزیع شعاعی می باشد قیدها شامل حدودولتاژ مکان های نصب تولید پراکنده و خازن تعداد/ظرفیت وب اسهای کاندید محدود می باشند بهینه سازی مبتنی بربیوژئوگرافیک الگوریتم تکاملی جدید است که براساس ریاضیات بیوژئوگرافی می باشد درمدل BBO راه حلهای مساله بهصورت جزیره نشان داده میشوند و به اشتراک گذاری ویژگیها بین راه حلها به صورت کوچک و درون کوچکی بین جزیره ها نمایش داده میشوند پیاده سازی الگوریتم برروی شبکه توزیع شعاعی 33 باسه IEEE انجام شده است درپایان نتایج بدست آمده دراین مقاله با نتایج بدست آمده توسط برخی مراجع مقایسه شده و تحلیل شده اند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 61 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملکرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نم

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:54
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملکرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملکرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملکرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر عزت نفس حالت و عملکرد رواني اجتماعي دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه شهرستان دشتي در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مباحث عمده در روانشناسی امروز که توجه بسیاری از پژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب کرده استعزت نفس می باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی- رفتاری برعزت نفس حالات و عملکرد روانیاجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان بود.روش: پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون بود . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مشغول بهتحصیل مدارس متوسطه نمونه شهرستان دشتی سال 93 بود. 30 نفر آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی وکنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش 8 جلسه مداخله گروهی دریافت کردند و داده ها با پرسشنامه عزت نفس حالت، پرسشنامهارزیابی بالینی منفی و عزت نفس روزنبرگ گردآوری و با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری مانکوا تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: تحلیل های آماری فرضیات پژوهش، مبنی بر وجود تفاوت معنادار در مؤلفه های عزت نفس و عملکرد روانی اجتماعیدانش آموزان گروه های آزمایش که درمان شناختی رفتاری را دریافت کرده بودند، نسبت به گروهی که هیچ نوع درمانی را در اینزمینه دریافت نکرده بودند (گروه کنترل)، تایید می گردد (P<0/017). و با توجه به میانگین های حاصل شده می توان گفت با95 درصد اطمینان مؤلفه های عزت نفس گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است.نتایج: براساس این مطالعه، درمان شناختی رفتاری می تواند منجر به افزایش مولفه های عزت نفس حالت و عملکرد روانیاجتماعی دانش آموزان شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

دانلود مطالعه کارايي و بهينه سازي فناوري گرمايش خورشيدي در سيستم گرمايش از کف در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:53
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه کارايي و بهينه سازي فناوري گرمايش خورشيدي در سيستم گرمايش از کف در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه کارايي و بهينه سازي فناوري گرمايش خورشيدي در سيستم گرمايش از کف در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مطالعه کارايي و بهينه سازي فناوري گرمايش خورشيدي در سيستم گرمايش از کف در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه کارايي و بهينه سازي فناوري گرمايش خورشيدي در سيستم گرمايش از کف در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله سیستم گرمایش از کف خورشیدی برای اولین بار به کمک شبیه سازهای لوپ کد و انرژی پلاس، برای ساختمان مکانیک دانشگاه آزاد تبریز در اقلیم های متفاوت مدلسازی شده و مزیتهای فنی و اقتصادی آن نسبت به سیستم رادیاتور سنجیده می شود. پس از محاسبه بار گرمایشی ساختمان مکانیک، طراحی بهینه سیستم گرمایش از کف ساختمان مزبور و بدست آوردن دمای آب مورد نیاز سیستم در اقلیمهای مختلف توسط نرم افزار لوپ کد، مزیت های فنی و اقتصادی سیستم گرمایش از کف در مقایسه با سیستم رادیاتور مشخص می گردد. به کمک نرم افزار شبیه ساز انرژی پلاس، سیستم گرمایش خورشیدی، در بهترین حالت ممکن برای رسیدن به دمای آب مورد نیاز سیستم گرمایش از کف، طراحی شده و در نهایت توجیه فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی گرمایشی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی بیان می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود پژوهشي در تاريخچه پيدايش عکس و عکاسي در جهان وعلل پيشبرد آن در ايران :مطالعه موردي از پيدايش

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:52
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پژوهشي در تاريخچه پيدايش عکس و عکاسي در جهان وعلل پيشبرد آن در ايران :مطالعه موردي از پيدايش نظريه ها تا قرن بيستم در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پژوهشي در تاريخچه پيدايش عکس و عکاسي در جهان وعلل پيشبرد آن در ايران :مطالعه موردي از پيدايش نظريه ها تا قرن بيستم در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پژوهشي در تاريخچه پيدايش عکس و عکاسي در جهان وعلل پيشبرد آن در ايران :مطالعه موردي از پيدايش نظريه ها تا قرن بيستم در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پژوهشي در تاريخچه پيدايش عکس و عکاسي در جهان وعلل پيشبرد آن در ايران :مطالعه موردي از پيدايش نظريه ها تا قرن بيستم در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تاریخچه عکاسی در دنیا تاریخجه قدیمی می باشد که شاید ایده و تخیل آن به 033 الی 033 سا قبل از میلاد مسیح بر گردد که ارسطو صحبت از امکان تثبیت شکل خورشید وماه که از خلال سوراخی به هر شکل دیده شود می کند که این ایده ها از هزاره دوم در مرز علم وهنر پیش رفت که هر مقطعامکانات جدید و استفاده های جدیدی از آن شد که در این تخقیق سعی بر این شده سیر اجمالی این تکامل به صورت یک تاریخچه علمی در دنیا و ایران ازنظریات قبل میلاد تا اواخر هزاره دوم بررسی شده شود بررسی شودکه تمرکز این مقاله بر روی تاریخچه عکاسی از اولین عکس دنیا که توسط ژوزف نیسفورنی ئپس گرفته شد )سال 6281 م( از نظریه ها تا به انجام رساندن آن در ابتدای ایجاد هنر عکاسی از دو دیدگاه علمی و هنری که دوربین به عنوان نماد علمی عکاسی و خود عکاسی به عنوان هنر عکاسی بررسی شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 40 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود چالشهاي فراروي صنايع دريايي درمواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهکارها و سياستهاي استراتژيک

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:52
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود چالشهاي فراروي صنايع دريايي درمواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهکارها و سياستهاي استراتژيک در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود چالشهاي فراروي صنايع دريايي درمواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهکارها و سياستهاي استراتژيک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود چالشهاي فراروي صنايع دريايي درمواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهکارها و سياستهاي استراتژيک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود چالشهاي فراروي صنايع دريايي درمواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهکارها و سياستهاي استراتژيک در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بدون تردید اصطلاح جهانی شدن از رایج ترین واژه ها در دهه های آخر قرن بیستم و شروع هزاره جدید می باشد که به یکی از مهمترین مسائل جهان معاصر اشاره دارد. جهانی شدن فرایندی است که دارای ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دنیای معاصر است. یکی ازمهم ترین بخش های مطالعات استراتژیک صنایع دریایی، شناخت وضعیت موجود صنعت دریایی کشور می باشد. تصمیم به بازنگری و اصلاحقوانین و مقررات دریایی کشور و نیز قوانین به اصطلاح تکمیلی بعد از آن، توسط کارشناسان و صاحبنظران واقعی دریایی کشور با در نظر داشتن منافع ملی کشور و نگاهی به ماهیت بین المللی آن، الزام به شناخت هر چه دقیق تر صنایع دریایی را دو چندان می نماید تا با این شناخت بتوان قانونی را تدوین نمود که در مرحله اجراء با کمترین چالش و بی مهری از جانب حاکمیت و دیگر بخش های درگیر در آن (ملی و بین المللی) موردپذیرش قرار گیرد. در این مقاله به علت رعایت محدودیت صفحات، از بین بخش های متنوع صنایع دریایی،تنها دو صنعت مهم کشتیرانی و کشتیسازی(ساخت و تعمیر کشتی) مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابراین در این مطالعه ضمن واکاوی، کنکاش و نگاهی موشکافانه، به دورنمای مشکلات ساختاری و تهدیدهای پیش روی این دو صنعت، راهکارهای استراتژیک و اجرایی مهم در زمینه حل مشکلات موجود و ارتقاء سطح تولید ملی، پرداخته شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 51 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميکي و راهکارهاي افزايش مقاومت سازه در

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:51
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميکي و راهکارهاي افزايش مقاومت سازه در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميکي و راهکارهاي افزايش مقاومت سازه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميکي و راهکارهاي افزايش مقاومت سازه در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميکي و راهکارهاي افزايش مقاومت سازه در pdf :

چکیده
در سال های اخیر ، مطالعات وسیعی در زمینه تحلیل خرابی پیش رونده سازه های بلند انجام شده است. با این حال، اکثریت این مطالعات بر پایه روش APM و با حذف ناگهانی ستون ها انجام شده که در این مدت نیروی انفجار بر سازه اعمال می شود را نادیده گرفته است. در این مقاله، یک مدل عددی 3 بعدی با شبیه سازی بارگذاری انفجار و اثر دادن آن بر یک ساختمان بلند 33 طبقه فلزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدلسازی یک جعبه حاوی 20 کیلوگرم مواد منفجره در طبقه 24 ساختمان اثر داده می شود. در نتیجه این عمل، پاسخ های دینامیکی سازه با جزئیات تشریح گردیده و سپس توان سازه ارزیابی شده است. مقایسه بین روش ارائه شده و روش APM بررسی شده است. طبق این شبیه سازی متوجه می شویم که نیروی بالابرنده و فشار رو به پایین که بر دال وارد می شود، نیروی ستون تحت روش شبیه سازی شده انفجار مستقیم از

روش APM کمتر است و در ادامه به روش های افزایش مقاومت ساختمان ها در مقابل این نیروها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: انفجار، روش APM، خرابی پیش رونده، نرم افزار ABAQUS، نرم افزار ATBLAST

-1مقدمه

اخیراً طراحی ساختمان ها در برابر بارگذاری انفجار به یک امر مهم مبدل شده است. انفجارها را می توان بر اساس ماهیت شان طبقه بندی کرد. که
می تواند یک بمب معمولی باشد، یا یک ماده شیمیایی گازی شکل یا ضربه یک هواپیما و ; . انفجار می تواند باعث ایجاد خسارت به قاب های

ساختمانی شود، که در مواقعی به ویرانی کامل سازه بدل می شود. حمله هواپیمایی در 11 سپتامبر یک دیدگاه جدید و جدی را پیش روی محققان
جهت توجه به پاسخ ساختمان های بلند مرتبه در مقابل شرایط مهیب بارگذاری مانند زلزله ایجاد کرد. محققان بسیاری شروع به تمرکز مجدد بر علل خرابی پیش رونده در سازه ساختمان ها کردند و هم چنین به دنبال روش های منطقی برای ارزیابی و نیز افزایش مقاومت سازه ای تحت این اتفاقات شدند. در ایالات متحده، وزارت دفاع (ًفً) ژ1ب اداره خدمات عمومی ژ2ب 0)؛چ) جزئیات و نیز دستورالعمل هایی را برای مقاومت در برابر خرابی پیش رونده در ساختمان ها منتشر کردند. که در اوراق منتشره توسط این دو نهاد هر روش کار بر اساس روش غه0 بود. این

روش در کل بر اساس تمرکز بر سناریوی ستون گم شده جهت ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده توسط حذف یک ستون می باشد. با این حال
در این روش، خسارت به اعضای سازه ای مجاور که ممکن است تحت اثر بار انفجار قرار بگیرند نادیده گرفته می شود. این ساده سازی ها منجر

به کاهش دقت و نیز نامطمئن شدن ارزیابی های خسارتی سازه می شود.

مطالعات دیگر همچنین در دهه های اخیر جهت توسعه روش های تحلیل سازه ای و دستورالعمل های طراحی و نیز افزایش مقاومت در مقابل بارهای انفجاری قابل توجه می باشد. در همین راستا انتشارات للکعمش؛ انگلستان ژ3ب اقدام به انتشار راهنمای طراحی ساختمان های عمومی و

تجاری که نیازمند داشتن امنیت در برابر اثرات ناشی از انفجار و مواد منفجره می باشند کرده است. یک فلسفه در این راهنما برای طراحی
ساختمان ها کاهش اثر ضربه ارائه شده و یک روش طراحی مورد بحث و تشرح قرار گرفته است.
هم چنین مقاومت ساختمان ها و نیز پیشگیری از خرابی نامتناسب نیز مورد بحث قرار گرفته است. در ایالات متحده، فیما 426 ژ4ب الزامات لازم

طراحی جهت کاهش خسارات فیزیکی به اعضای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان و زیرساخت های مرتبط طی ضربه انفجار بمب، همانند ضربه ایجاد شده توسط مواد شیمیایی و بیولوژیکی و صعش را فراهم کرده است. کامبوچف ژ5ب در مورد اثرات تراکم غیر خطی در اندرکنش مایع – سازه و پیامدهایشان در بارگذاری هوا – انفجار سازه مطالعاتی انجام داده است. بلینس ژ6ب در مورد روش های تجربی جهت تخمین بارگذاری انفجار بحث کرده است. بشارا ژ7ب در مورد مدلسازی بارگذاری انفجار در سازه های بالای زمین مطالعه کرده است. رمنیکوف ژ8ب یک ارزیابی
دقیق از اثرات سازه های مجاور در بارگذاری های انفجاری بر روی ساختمان در منطقه شهری انجام داده است.

با این حال، به دلیل هزینه گزاف، عملاً نمی توان پاسخ یک ساختمان بلندمرتبه را با آزمایش تجربی تحت اثر انفجار تعیین کرد. در نتیجه، ابزارهای عددی پیشرفته همانند روش اجزاء محدود به یک روش اصلی برای تحقیق در این مورد تبدیل شده است. طراحی و تحلیل سازه های تحت اثر

بارهای انفجار نیازمند یک فهم کامل و دقیق از عناصر انفجار و پاسخ دینامیکی اعضای مختلف سازه ای می باشد. بعضی از مدل های عددی در

دهه های اخیر انجام شده اند. بورویک ژ10ب تخمین زده که یک فرمول لاگرانژ خالص می تواند جهت محاسبه پاسخ سازه ای در یک مسئله بارگذاری انفجار معین به کار گرفته شود. لوسیونی ژززبفیک تحلیل با جزئیات کامل شکست سازه ای و روش پیشنهادی را برای یک ساختمان بتن مسلح توسط بارگذاری انفجار ارائه می دهد که می تواند بارهای انفجار را به طور مستقیم بر قاب ها و طبقات ساختمان وارد کند. رفتار غیر خطی مصالح و اثرات دینامیکی نیز در شبیه سازی وارد شده اند. روش پیشنهادی به طور قابل ملاحظه ای نیازمند عملیات محاسباتی کمتر در مقایسه با دیگر شبیه سازی های عددی مستقیم است. بر اساس این مدل، پاسخ با جزئیات و مکانیزم ویرانی محتمل ساختمان های بلند مرتبه مورد

بحث و بررسی قرار گرفته است. هم چنین پس از آن روش ها و اقدامات افزایش مقاومت ساختمان های بلند مرتبه مطرح گردیده است. جهت

کنترل سودمندی و کارایی روش هغ0 هم چنین مدل یکسانی جهت بررسی رفتار ساختمان با روش حذف ناگهانی ستون مدلسازی شده و
مقایسه این دو تشریح گردیده است.

شکل 1 الف. مدل تحلیلی . نمای ایزوتروپیک ( انفجار در طبقه ( 23 ب. آرایش کلی شبکه

انجام داده است. با این حال، اکثر این مدل های تحقیقی عددی اخیر با محاسبات عظیم درگیر شده با زمان بوده و ساخت مدل به علت پیچیدگی

است مشکل می باشد.

در نتیجه برای طراحان، الزام آور است که یک روش مدل ساده را جهت مطالعه جزئیات رفتار ساختمان پس از انفجار به کار گیرند. برای حل این

موضوع، در این مقاله، توسط تکنیک های مدلسازی توسط نرم افزار آباکوس [13]، مدل اجزاء محدود سه بعدی یک ساختمان 33 طبقه که تحت

بار انفجار قرار گرفته است را مدلسازی و تحلیل می کنیم. در اینجا یک روش شبیه سازی مستقیم ساده سازی شده است.

جدول 1 مشخصات مقاطع از BS5950

شعاع ضخامت ضخامت عرض عمق جرم طراحی مقطع
ریشه بال جان مقطعB مقطع برتر
mm mm mm mm D Kg/m
Mm

Uc356*406*1086
Uc356*406*900
Uc356*406*634
Uc356*406*476
Uc356*406*286
Ub356*406*92
ریشه ضخامت عمق جرم طراحی مقطع
شعاع mm مقطع برتر
mm D Kg/m
Mm CHcf 273 * 125

شکل .2 تعریف محور محلی برای اعضای تیری در آباکوس

2 مدل سه بعدی اجزا محدود

همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، یک مدل سه بعدی اجزا محدود توسط نرم افزار آباتوس [13] و توسط نویسندگان مقاله ایجاد شده است. این مدل شبیه سازی شده قاب سازه ای کامل یک ساختمان بلند مرتبه با عملکرد کامپوزیتی کامل دال می باشد. این مدل یک
ساختمان 33 طبقه فولادی کامپوزیت با فاصله شبکه ای 75m در هر امتداد است. پایداری جانبی کامل ساختمان توسط مهاربند (همانند شکل

نشان داده شده در شکل (9 در چهار نمای خارجی قاب تامین شده است. اتصالات تیر فولادی به ستون و اتصالات مهاربند به ستون گیردار می
باشد. پیوستگی در سراسر اتصال توسط دال مرکب که در بالای سرتاسر اتصالات قرار دارد نگه داشته می شود. برای هر طبقه ارتفاع 3m در نظر گرفته شده است. ضخامت دال 130mm می باشد. تمام اعضای فولادی سازه ای از فولاد 5352 استفاده شده است. ستون ها برای طبقه همکف از UC356*406*1086 ، برای همکف تا طبقه 8 ، UC356*406*900 ، از طبقه 9 تا UC*356*406*634 15 ، از 16 تا 22 از

UC*356*406*467 ، از 23 تا 28 از UC356*406*287 و از 29 تا 33 از UB356*406*92 استفاده شده است. برای مهاربندها نیز از فولاد
C4CF273X12.5 استفاده شده است. مشخصات مقطع در (جدول (1 نشان داده شده است. اندازه مقطع اعضای فولادی سازه از روش اصول
طراحی ظرفیت استاندارد انگلستان محاسبه شده است. 15]و[14


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 45 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مقايسه روشهاي عددي با شبکه عصبي – موجکي درتوزيع آلودگي رودخانه مطالعهموردي رودخا

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:50
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه روشهاي عددي با شبکه عصبي – موجکي درتوزيع آلودگي رودخانه مطالعهموردي رودخانه غازان چاي در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه روشهاي عددي با شبکه عصبي – موجکي درتوزيع آلودگي رودخانه مطالعهموردي رودخانه غازان چاي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه روشهاي عددي با شبکه عصبي – موجکي درتوزيع آلودگي رودخانه مطالعهموردي رودخانه غازان چاي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه روشهاي عددي با شبکه عصبي – موجکي درتوزيع آلودگي رودخانه مطالعهموردي رودخانه غازان چاي در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعداد صفحات: 18
چکیده:
یکی ازمسائل مهم درمهندسی منابع آب بررسی مکانیزم انتقال و پخش الودگی درآبهای سطحی است درچنددهه اخیر روشهای مختلفی براساس مشاهدات میدانی مدلهای آزمایشگاهی روشهای تحلیلی و مجموعه وسیعی ازمدلهای عددی درجهت توصیف و پیش بینی حرکت آلاینده درمنابع آبهای سطحی توسعه یافته اند دراین مطالعه پدیده انتشارآلودگی دررودخانه بررسی شده است از انجایی که آبهای سطحی یکی ازمنابع مهم تامین آب درسراسر کره زمین هستند پس توجه به حفظ آن و جلوگیری ازآلودگی این منبع آبی مهم بوسیله آلاینده ها اهمیت زیادی دارد دراین مطالعه مکانیزم انتشار آلودگی دررودخانه به کمک روش عددی اجزا محدود که یکی از روشهای عددی قوی می باشددرحالت غیردائمی و یک بعدی برای انتشار که شامل ترمهای جابجایی پخشیدگی و تجزیه حل شده است دراکثر مطالعات قبلی به روش عنوان روش حل عددی معادله انتشار آلودگی ازروشهای تفاضلهای محدود استفاده شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 35 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مکتب رئاليسم در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:50
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مکتب رئاليسم در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مکتب رئاليسم در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مکتب رئاليسم در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مکتب رئاليسم در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
تعداد صفحات: 1
چکیده:
یادگیری امروزه به عنوان یکی از جدیدترین موضوعات روان شناسی، علاوه بر اینکه از جایگاه مهمی برخوردار است در بحث های نظری و عملی دلالت های برجسته ای دارد. این مقاله که بیشتر به صورت توصیفی می باشد، به بررسی وجوه تشابه و تمایز پدیده یادگیری از منظر مکتب بزرگ اسلام با توجه به آیات قرآن کریم، نظر بزرگان، ائمه معصومین و فیلسوفان اسلامی، و مقایسه آن با مکتب ادبی و فلسفی رئالیسم، با توجه به اهداف و اصولات این مکتب پرداخته شده است. و هم چنین یادگیری از منظر هردومکتب با چند تا از نظریه پردازان بزرگ روان شناسی یادگیری بررسی و مقایسه شده است. و بیشتر مطالب این مقاله با مراجع به کتاب ها و مقالات روان شناسی یادگیری و از روان شناسان بزرگ و نظریه پردازان معروف یادگیری، و همچنین مراجع به مقالات فیلسوفان اسلامی و رئالیستی، در بابت تعلیم و تربیت و یادگیری، نوشته شده است. در ابتدا، پدیده ی یادگیری، از منظر مکتب بزرگ اسلام و سپس از منظر مکتب رئالیست یا واقع گرایی بررسی شده است. و همچنین آموزش و پرورش و یادگیری در هر دو مکتب به صورت منفک بررسی شده است. اسلام که یک مکتب بزرگ جامع و علمی می باشد، توجه ویژه ای به پدیده یادگیری و فراگیری علم داده است. بیشتر نظریات یادگیری که توسط روان شناسان بزرگ مطرح شده اند با دین اسلام مقارن و مصادف می باشند. چرا که اسلام دین یادگیری است، و با یادگیری عجین شده است. و بسیاری از مکتب های ادبی، فلسفی و روان شناختی از اسلام نشأت گرفته اند و اسلام به همه ابعاد یادگیری عینی و ذهنی و مستقیم و غیر مستقیم و فردی و اجتماعی و ; توجه داشته است اما مکتب رئالیسم که بیشتر یک مکتب ادبی و فلسفی است. یادگیری در این مکتب در یک زمینه اجتماعی و فقط به صورت عینی بررسی شده است که بیشتر با مکتب دیالتیک یا سازنده گرایی در روان شناسی یادگیری شباهت دارد. یادگیری در اسلام بسیار جامع تر از مکتب رئالیسم می باشد. و امروزه پیشرفت و ترقی جوامع و تمدن های بزرگ ناشی از یادگیری ازعلوم دینی و دنیوی بوده است. و یادگیری کاربردهای زیادی در همه شئونات زندگی بشر امروزی دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 29 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود بررسي مدل سازي ارزيابي مصرف کنندگان از بسط برند در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:49
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي مدل سازي ارزيابي مصرف کنندگان از بسط برند در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي مدل سازي ارزيابي مصرف کنندگان از بسط برند در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي مدل سازي ارزيابي مصرف کنندگان از بسط برند در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي مدل سازي ارزيابي مصرف کنندگان از بسط برند در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

افزایش هزینه های مربوط به ساخت برندهای جدید،فروشندگان را ترغیب می کند تا در قالب بسط و توسعه برند،مسیر جایگزینی برای معرفی محصولات جدید اتخاذ نمایند.در حالی که تحقیقات وسیعی در حوزه ی درک و شناسایی پیچیدگی های مربوط به بسط برند در کشورهای غربی انجام شده است ولی در زمینه کاربرد آن در کشورهای در حال توسعه از جمله هند بررسی های اندکی وجود دارد.هدف از مطالعه ی حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بسط برند کالاهای بسته بندی شده مصرف کننده(CPGs) در هند می باشد. اطلاعات اولیه از بین 837 نفر شرکت کننده متشکل از دانشجویان رشته ی مدیریت یکی از دانشگاه های مشهور هند جمع آوری شد.به منظور مدل سازی متغیرهای مورد نظر به عنوان عوامل تعیین کننده ی اصلی در ارزیابی بسط برند،از رگرسیون سلسله مرتبی استفاده شده است.مطالعه ی حاضر اولین پژوهش از نوع خود در هندوستان می باشد که با کمک تکنیک مرکزی باقی مانده،شرایط تعامل را ایجاد کرده تا به درک بهتری از ارزیابی مصرف کننده از بسط برند دست یابد و به این ترتیب روابط متقابل بین متغیرها را توضیح می دهد.نتایج حاصل از مطالعه حاضر با کمک مفاهیم مدیریتی به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.مطابق با یافته های حاصل از پژوهش حاضر،نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات بسط برند مهم ترین متغیر موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به بسط برند می باشد.در حالی که بخش عظیمی از مطالعات پیشین در مورد تاثیر تناسب اندکی از حد مبالغه کرده اند،در واقع تنها به همراه اعتماد به برند و کیفیت ادراک شده به عنوان یک متغیر مهم جلوه می کند.اثر متقابل منفی تناسب ادراک شده و اعتماد به برند مشاهده شده است که یادآورترین نکته می باشد که تنها برندهایی که به شدت مورد اعتماد هستند ممکن است به دسته ی محصولات با تناسب ادراک شده پایین کشیده شوند و بالعکس.به عبارتی برندهایی که کمتر مورد اعتماد مشتریان هستند تنها باید به بسط محصولات با تناسب بالا گسترش یابند.باور ما بر آن است که این مفاهیم برای بسیاری از شرکت های چند ملیتی که در حال حاضر ورود به بازارهای هندوستان هستند مفید خواهد بود در حالی که با معرفی محصولات بسط داده شده جدید و کیفیت بالای آن ها که برای مصرف کنندگان هندی نیز مناسب می باشند قدرت خود را در بازار می توانند افزایش دهند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي انواع کاتاليست ها و نانوکاتاليست هاي به کار رفته در فرآيند تهيه ي اکسيد اتيلن، ا

يکشنبه 1 اسفند 1395
21:48
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي انواع کاتاليست ها و نانوکاتاليست هاي به کار رفته در فرآيند تهيه ي اکسيد اتيلن، ارائه روش سنتز آنها و معرفي برخي از راکتورهاي مورد استفاده قرار گرفته در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي انواع کاتاليست ها و نانوکاتاليست هاي به کار رفته در فرآيند تهيه ي اکسيد اتيلن، ارائه روش سنتز آنها و معرفي برخي از راکتورهاي مورد استفاده قرار گرفته در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي انواع کاتاليست ها و نانوکاتاليست هاي به کار رفته در فرآيند تهيه ي اکسيد اتيلن، ارائه روش سنتز آنها و معرفي برخي از راکتورهاي مورد استفاده قرار گرفته در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي انواع کاتاليست ها و نانوکاتاليست هاي به کار رفته در فرآيند تهيه ي اکسيد اتيلن، ارائه روش سنتز آنها و معرفي برخي از راکتورهاي مورد استفاده قرار گرفته در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
تعداد صفحات: 23
چکیده:
اکسید ا تیلن از جمله ی مهمترین ترکیبات واسطه ی صنعتی است که در تولید بسیاری از محصولات مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مشتقات متعددی است. بنابراین بررسی فرآیند تولید این ماده، انواع کاتلیست های به کار رفته (در م قیاس نانو و میکرو) و روش های ساخت آن ها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه ای از انواع کاتالیست های این فرآیند، اجزای اصلی آن ها تعیین گردیده و روش های تولید انواع کاتالیست های مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شده است. علاوه بر این برخی از راکتورهای صنعتی و همچنین تعدادی از راکتورهای آزمایشگاهی به کار رفته جهت تعیین سینتیک واکنش معرفی گردیده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 40 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مقالات برتر است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]