دانلود بررسي تاثير اسانس هاي گياهي برروي طيور در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:17
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير اسانس هاي گياهي برروي طيور در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير اسانس هاي گياهي برروي طيور در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثير اسانس هاي گياهي برروي طيور در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير اسانس هاي گياهي برروي طيور در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت انسانی به ویژه در قرن حاضر ، نیاز روز افزون به منابع پروتثینی به خصوص پروتثین حیوانی روشن می کند . با توجه به محدودیت سطوح مستعد زیر کشت و رقابت انسانی و حیواناتی مانند طیور در مصرف منابع خوراکی و هزینه های بالای تهیه خوراک در واحدهای دامپروری ، بی تردید بهبود عملکرد ‏حیوان و استفاده ‏از ترکیبات طبیعی و محرک های رشد در جیره می تواند بسیار راه ‏گشا باشد. امروزه با آگاهی بیشتر مصرف کنندگان و پی بردن به خواص مضر باقیمانده ی آنتی بیوتیک ها در خوراک، تمایل به استفاده از گوشت سالم و عاری از آنتی بیوتیک بسیار بیشتر شده است. پرورش دهنده ‏های طیور به منظور تامین نظر مصرف کنندگان رغبت بیشتری به استفاده ‏از فیتوبیوتیک ها د‏ر خوراک طیور دارند .استفاده از اسانس، عصاره ‏، روغن و پودر گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها و موا د ‏شیمیایی محرک رشد در تغذیه طیور د ر طی سال های اخیر مورد ‏توجه قرار گرفته است. جهت بررسی اثر اسانس های گیاهی بر عملکرد طیور، آزمایشی بر روی 22000 ‏قطعه جوجه یک روز. با جیر. هایی کاملا مشابه از هر حیث به مدت 47 ‏روز صورت گرفت. افزایش وزن، میزان غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در هر دور. محاسبه شد و راندمان لاشه محاسبه گشت .مصرف اسانس های گیاهی سبب افزایش مصرف خوراک و وزن نهایی جوجه های آزمایشی شد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله پيش بيني تفکر انتقادي براساس سبک هاي والدگري در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:16
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پيش بيني تفکر انتقادي براساس سبک هاي والدگري در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پيش بيني تفکر انتقادي براساس سبک هاي والدگري در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پيش بيني تفکر انتقادي براساس سبک هاي والدگري در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پيش بيني تفکر انتقادي براساس سبک هاي والدگري در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی روانشناسی – روانشناسی خانواده

تعداد صفحات: 4

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی قدرت پیش بینی سبک های والدگری برای تفکر انتقادی بود.گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 200 دانشجو( 100 دختر و 100 پسر) ازدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیارسنی گروه نمونه مورد مطالعه به ترتیب برابر با19/42و1/0ه9بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه والدگری آلاباما(فرم فرزندان) و آزمون مهارتهای تفکرانتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بود. اعتبار این مقیا س ها به روش آلفای کرونباخ توسط محققان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیش بینی تفکر انتقادی براساس سبک های والدگری حاکی ازآن بود که سبک والدگری مثبت و تنبیه بدنی درمجموع 20 درصد از واریانس تفکر قیاسی را پیش بینی می نماید(.(F=8/19، p<0/ 001همچنین سبک والدگری مثبت 23 درصد ازواریانس تفکر استقرایی را پیش بینی می نماید. در مجموع نتایج این پژوهش نشان دادکه سبکهای والدگری به طور معناداری میزان تفکر انتقادی فرزندان را پیش بینی می نماید. بنابراین خانواده میتواند توانمندی ها و مهارت هایی را در فرزندان پرورش دهد و زمینه رشد شناختی و موقعیتهای مناسب برای پرورش تفکرکودکان را فراهم آورد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله لزوم بازنگري و آسيب شناسي شيوه تعريف، اجرا، داوري و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي درموسسا

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:15
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله لزوم بازنگري و آسيب شناسي شيوه تعريف، اجرا، داوري و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي درموسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله لزوم بازنگري و آسيب شناسي شيوه تعريف، اجرا، داوري و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي درموسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله لزوم بازنگري و آسيب شناسي شيوه تعريف، اجرا، داوري و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي درموسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله لزوم بازنگري و آسيب شناسي شيوه تعريف، اجرا، داوري و ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي درموسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

تعداد صفحات: 25

چکیده:

اساسا باتوجه به اهمیت بخش اموزش و پژوهش درزندگی بشر ومعطوف شدن وابستگی اقتصادجهان به این حوزه رویکردهای بهبود کیفیت و ارتقای بهره وری روزبروز درصنعت اموزش و پژوهش درحال توسعه می باشند درکشور ما موانع رشدعلمی و مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارند بسیارمتعدد و متنوع هستند بدیهی است که دریک نظام پژوهشی ابتدا سه عنصراصلی تشکیل دهنده پژوهش که شامل پژوهشگر تجهیزات و موضوع تحقیق است بایکدیگر ارتباط متقابل دارند اما علاوه برآن دومجموعه ازعوامل دیگر نیز برای انجام یک فرایند پژوهش موفق بسیارموثر و تعیین کننده اند یکی عوامل سازمانی ودیگری عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی که مجموعه آنها محیط فرهنگی نامیده میشود مطالعات نشان میدهد بهبودی کامل و درمان بیماری ناموفق بودن اجرای پروژه های پژوهشی نیازمند به اجرای اصلاحات ساختاری و غنی سازی فرهنگ و اخلاق علمی و پژوهشی درمراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مدل پيش بيني کيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه هاي عصبي در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:15
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل پيش بيني کيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه هاي عصبي در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل پيش بيني کيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه هاي عصبي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل پيش بيني کيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه هاي عصبي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل پيش بيني کيفيت خطوط راه آهن با استفاده از شبکه هاي عصبي در pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این مقاله یک مدل برای پی شبینی شرایط هندسی خطوط راه آهن با استفاده از شبکه های عصبی ارایه شده است. به عنوان مطالعه موردی حدود 60 کیلومتر از خطوط راه آهن تهران-اراک مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای شرایط هندسی خط با استفاده از گرافهای خروجی ماشین انداز هگیری خط برای دو مقطع زمانی برداشت شدند. با استفاده از اطلاعات حاصله از این گرافها، مدل شبکه عصبی برای پی شبینی شرایط هندسی خط پرداخته شد وکارایی مدل مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی با مدل موجود پیش بینی شاخص کیفیت خط نشان داد که شبکه های عصبی بهتر از مدل موجود می توانند شرایط هندسی خط را پیش بینی کنند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله ارزيابي عملکرد بذر کارها و ماشينهاي مرکب متداول در کاشت گندم آبي در استان آذربايجان شر

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:14
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي عملکرد بذر کارها و ماشينهاي مرکب متداول در کاشت گندم آبي در استان آذربايجان شرقي در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي عملکرد بذر کارها و ماشينهاي مرکب متداول در کاشت گندم آبي در استان آذربايجان شرقي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي عملکرد بذر کارها و ماشينهاي مرکب متداول در کاشت گندم آبي در استان آذربايجان شرقي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي عملکرد بذر کارها و ماشينهاي مرکب متداول در کاشت گندم آبي در استان آذربايجان شرقي در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 9

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد بذرکارها و ماشینهای مرکب متداول در کاشت گندم آبی، این تحقیق به مدت دو سال زراعی متوالی (1386-1384) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر در استان آذربایجان شرقی به اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای: 1- بذر کار کمبینات همدانی (مجهز به سیکلو تیلر) 2- بذرکار نیوماتیک رائو (مجهز به روتوتیلر) 3- خطی کارتاکا 4- روش مرسوم (خطی کار همدانی)، در چهار تکرار اجرا گردید. جهت بررسی و ارزیابی تیمارهای مختلف در این آزمایش پارامتر هائی نظیر: عملکرد دانه، تراکم بوته در واحد سطح، درصد سبز بوته، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه، شاخص برداشت و یکنواختی توزیع بذر از نظر افقی و عمودی اندازه گیری و نهایتاً داده های حاصل از آزمایش توسط نرم افزار آماری MSTATCمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد بین تیمارها و یا به عبارت دیگر بذرکارهایمختلف از نظر عملکرد دانه، در صد سبز بوته، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد کاه، تعداد بوته در متر مربع، ضریب یکنواختی توزیع افقی بذر (فاصله بوته ها)، ضریب یکنواختی عمق کاشت بذور در سطح احتمال 1% و از نظر وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال 5% اختلاف معنی دار وجود دارد. اما از نظر تعداد دانه در سنبله بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود ندارد.بطوریکه بذر کار نیوماتیک کمبینات رائو به همراه خطی کار تاکا عملکرد دانه، درصد سبز، تعداد بوته در واحد سطح وتعداد سنبله در واحد سطح بهتری نسبت به بذر کار نیوماتیک کمبینات همدانی و خطی کار همدانی (شاهد) دارند. ضریب یکنواختی عمق کاشت نیز درخطی کار تاکا و بذرکارکمبینات رائو نسبت به بذر کار های کمبینات همدانی و به ویژه نسبت به خطی کار همدانی (شاهد) بیشتر است. به طورکلی خطی کار تاکا و بذرکارکمبینات رائو (مجهز به سیکلو تیلر) در مقایسه با بذر کار کمبینات همدانی (مجهز به روتو تیلر) و روش شاهد (خطی کار همدانی) از نظر اکثر فاکتورهای مورد بررسی شرایط بهتری را دارند اما در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود در استان، بذر کار تاکا به دلیل سهولت دسترسی و پایین بودن وزن آن که امکان کار با تراکتورهای موجود را فراهم می آورد جهت کاشت گندم آبی در این استان مناسب تر است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 29 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله Synthesis of zeolite A from Iranian Hesarbon natural zeolite در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:13
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Synthesis of zeolite A from Iranian Hesarbon natural zeolite در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Synthesis of zeolite A from Iranian Hesarbon natural zeolite در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Synthesis of zeolite A from Iranian Hesarbon natural zeolite در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Synthesis of zeolite A from Iranian Hesarbon natural zeolite در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Synthesis of pure-form zeolite A (LTA) was studied from Hesarbon mine natural clinoptilolite zeolite
using different concentrations of NaOH solution to dissolve Si source, and with addition of sodium
aluminate as Al source, to prepare initial gel. The chemical analysis of the clinoptilolite samples shows a
SiO2/Al2O3 ratio of 6.29. Before synthesis experiments, the beneficiation methods like desliming and
flotation were applied on the samples to remove impurity, improving the ratio to 5.37. Zeolites are generally
synthesized by the hydrothermal reaction of sodium aluminosilicate gels in alkaline medium using
conventional heating systems. In the synthesis experiments of Hesarbon sample, the effect of important
variables such as reaction time, NaOH concentration, weight of sodium aluminate, clinoptilolite to sodium
aluminate ratio and temperature were studied. The synthesis experiments results demonstrated that NaOH
concentrations in initial gel played an important role in the synthesis. It was found that the higher NaOH
concentration was used, the shorter crystallization time of zeolite A was required. The nucleation and
crystallization rates, as well as the yield of zeolite A increased as the NaOH concentrations increase. It was
found that the zeolite A could be synthesized from clinoptilolite under following conditions: NaOH
concentrations, 3 N; the synthesis temperature, 90 C; the corresponding crystallization time, 8 hours;
clinoptilolite to sodium aluminate ratio 3/25. The products of the reactions were characterized using XRD,
and chemical analysis to confirm zeolite crystallinity and phase purity. The synthesized product SiO2/Al2O3
ratio was 2.4, which is consistent with the ratio of zeolite A. Keywords: Zeolite A, clinoptilolite, Zeolite
Synthesis, characterization.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:12
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf :

دانلود مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) در pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در پژوهش های تاریخی (مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه 45 تا 62 منتشر شده است.
نام: حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سادات حسنی
مقاله منصور عباسی
مقاله عبداله محض
مقاله محمد بن عبداله
مقاله زندان هاشمیه
مقاله جنبش های شیعی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چالش میان علویان و عباسیان در تحولات قرن دوم هجری موضوع شناخته شده ای است، اما یکی از مهمترین نمادهای این چالش در جریان مقابله منصور و محمد بن عبداله، یعنی ابعاد مختلف دستگیری حسنیان در زندان هاشمیه، نیازمند بررسی های دقیقتری است. این مقاله بر آن است تا با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با واکاوی روایات، ابتدا به چرایی زندانی شدن حسنیان پرداخته، سپس با توجه به اختلافی که در تعداد و مصادیق حسنیان محبوس شده وجود دارد، با بازکاوی این موضوع، گزارشی دقیقتر از حسنیان زندانی شده ارایه دهد.
نتایج این بررسی نشان می دهد که ناامیدی منصور از دستیابی به محمد و ابراهیم، فرزندان عبداله محض و نومیدی از بیعت این دو تن، خلیفه عباسی را وادار به نوعی گروگان گیری کرد تا ضمن وارد ساختن فشار روانی اقدامی هیجانی و بی برنامه را بر آنان تحمیل کند. این اقدام همچنین حذف حامیان اصلی حرکت محمد را به دنبال داشت، به طوری که نه تن از زندانیان در دوران حبس جان باختند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 30 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود تحليل اثرات عوامل تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي مورد بررسي در کشور ايران در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:12
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحليل اثرات عوامل تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي مورد بررسي در کشور ايران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحليل اثرات عوامل تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي مورد بررسي در کشور ايران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحليل اثرات عوامل تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي مورد بررسي در کشور ايران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحليل اثرات عوامل تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي مورد بررسي در کشور ايران در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رفاه اجتماعی متعرف وضعیت اجتماعی است که به حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها،ارتقاء سطح بهداشت ، توزیع برابری درآمد می پردازد. بهبود شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص معرف رفاه اجتماعی یک کشور، موفقیتهای یک کشور را در عرصه های زندگی سالم و طولانی، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی و رفاه عمومی بیان می کند. بنابراین، عواملتأثیرگذار بر بهبود وضعیت این شاخص حائز اهمیت بررسی می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار رویرفاه اجتماعی است . در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده ARDL طی سالهای 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار عوامل تمرکززدایی مالی بر بهبود وضعیت توسعه انسانی می باشد. لذا نتایج حاصل از تخمین می تواند مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی دولت در جهت بهبود شرایط رفاهی کشور قرار گیرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين مشخصات رواني بتن در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:11
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين مشخصات رواني بتن در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين مشخصات رواني بتن در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين مشخصات رواني بتن در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين مشخصات رواني بتن در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 10

چکیده:

معمولا برای کارهای ازمایشگاهی با بوجود اوردن شرایط مناسب تمام ازمایشات مربوط به بتن خودتراکم SCC با دقت بالا انجام می شود اما در پروژه های کارگاهی به علت وجود خطای بیشتر و سختی در انجام بعضی از ازمایشات بعضی از پیمانکاران از مزیت آن چشم پوشی می کنند هدف این مقاله بدست اوردن تخمینی مناسب برای جواب ازمایشهای به نسبت مشکل SCC از روی جواب های ازمایشات راحت تر توسط شبکه های عصبی مصنوعی می باشد تا گام مثبتی در راه توسعه پایدار استفاده از SCC در پروژه های سازه ای برداشته شود. در واقع با ایجاد شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و توابع شعاعی پایه جواب ازمایشات جریان اسلامپ، حلقه J، قیف V شکل را به عنوان ورودی به شبکه می دهیم و جواب ازمایشات U-Box و L-Box را با دقت ازمایشگاهی در محیطکارگاه بدست می اوریم در نهایت به مقایسه نتایج ازمایشگاهی و شبکه های عصبی می پردازیم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مطالعه اثر ضد قارچي اسانس آويشن شيرازي در حفظ محصول توت فرنگي پس از برداشت در pdf

يکشنبه 1 اسفند 1395
22:10
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه اثر ضد قارچي اسانس آويشن شيرازي در حفظ محصول توت فرنگي پس از برداشت در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه اثر ضد قارچي اسانس آويشن شيرازي در حفظ محصول توت فرنگي پس از برداشت در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه اثر ضد قارچي اسانس آويشن شيرازي در حفظ محصول توت فرنگي پس از برداشت در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه اثر ضد قارچي اسانس آويشن شيرازي در حفظ محصول توت فرنگي پس از برداشت در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 4

چکیده:

آلودگی های قارچی عامل بسیاری از خسارات بعد از برداشت محصولات کشاورزی بالاخص توت فرنگی می باشد که برای کنترل آنها معمولاً از محلول های قارچ کش ها استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. یکی از روشهایی که م یتوان قارچها را کنترل کرد، امکان استفاده از اسانس گیاهان دارویی است، که م یتوانند اثر قارچ کشی نیز داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی اسانس ضد قارچی چند گیاه دارویی در کنترل این قارچها و جایگزین کردن آنها به جای قارچکش های شیمیایی بوده است. مهمترین قارچهای بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگی Botrytis cinereaاست که برای کنترل رشد قارچ آن اثر اسانس آویشن شیرازیZataria multifloraمورد بررسی قرار گرفت. اسانس آویشن شیرازی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنجی جرمیGC/MCآنالیز و ترکیبات اصلی موجود در آنها شناسایی گردید. آزمایش درمرحله اول روی محیطPDA انجام شد و در مرحله دوم روی میوه توت فرنگی بدین صورت که آزمایش شامل 6 تیمار (سه اسانس، یک قارچ کش و دو شاهد) و هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل پنج عدد میوه (حدود 70گرم) در ظرف شفاف یکبار مصرف بود. میوه ها پس از ضد عفونی سطحی در سوسپانسیون 106 ( اسپور در میلی لیترBotrytis فرو برده و سپس در سوسپانسیون اسانس ذکر شده و یک قار چکش به نام ایپرودیون + کاربندازیم52/5%پودر وتابل) فرو برده شد و در شرایط حرارت اتاق حدود 1±24 درجه سانتیگراد قرار داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظتمهار کننده رشد میسلیوم قارچ بوتریتیس هم روی محیطPDAو هم روی میوه 200 پی پی ام بود. با توجه به آنالیز اسانس آویشن شیرازی درصد بالای تیمول آن عامل مهار رشد قارچ شناسایی شد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مقالات برتر است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]